Home  
Business Overview  
Production  
Products  
Rice Bran Oil as Cooking Oil  
Heathy Recipes  
Research papers  
Movement  
FAQ  
Join Us  
Download  
Contact Us  

 

  News and Activities


ร่วมเปิดตัวหนังสือ "กินแก้กรรม"

คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล ซ้าย) อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส เปิดตัวหนังสือ “กินแก้กรรม” เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงพฤติกรรมการรับประทาน อาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 เมื่อวันอาทิตย์ 3 เมษายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   

 


"คิง" ส่งต่อความรู้ "น้ำมันรำข้าวไทย" สู่นักวิทย์รุ่นใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว และประเภทของไข (wax) จากน้ำมันรำข้าวที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม แก่นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง (แถวล่างที่ 3 จากซ้าย) และ ผศ.ดร.พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช (แถวล่างที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลังจบการบรรยาย คุณประวิทย์ ได้มอบน้ำมันรำข้าว KING และ Ricely แก่อาจารย์และนิสิตเป็นที่ระลึกอีกด้วย
   
 

"คิง" ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Media in Nutrition Promotion” แก่นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ม.มหิดล

คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ที่7จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย บริษัทในกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่6จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชา โภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Media in Nutrition Promotion” แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และนักโภชนาการ จากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และบังคลาเทศ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ หลังจบการบรรยายยังได้มอบน้ำมันรำข้าว King ชนิดโอรีซานอล 6,000 ppm แก่นักศึกษาเพื่อนำไปปรุงเมนูสุขภาพอีกด้วย
   
 

. กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินรางวัลพิเศษแก่คู่หูปอดเหล็ก "สัญญา-ไพรัช"
คุณประวิทย์ สันติวัฒนา (ซ้าย) กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัลพิเศษ จำนวน 50,000 บาท แก่ คุณสัญญา คานชัย (กลาง) และ คุณไพรัช วราสินธุ์ (ขวา) สองนักวิ่งปอดเหล็กทีม King UD KIN-D (คิงอยู่ดีกินดี) ภายใต้การ สนับสนุนของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ที่พิชิตเส้นทางวิ่งบนเกาะช้าง จ.ตราด ในการแข่งขัน “Ultra & trailUnseen Koh Chang 2016” ประเภท The jungle 100 ได้เป็นคู่แรกและคู่เดียวของรายการ เมื่อเร็วๆนี้
   
 

สัมมนา“โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 27 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

ื่นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดโดย บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า และร่วมถ่ายรูป ที่ระลึกกับวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้า ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้
   
 

มูลนิธิยงสมใจฯ มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 1 แสนบาท แก่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

นายประสพ สันติวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินสนับสนุน ด้านการศึกษา จำนวน 100,000 บาท แก่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้
   
 

มูลนิธิยงสมใจฯ มอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา นำโดย คุณประสพ สันติวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปมอบเงินสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ และ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม 650,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเช้าวันที่ 26 มกราคม ณ ห้องรับรอง มูลนิธิรามาธิบดีฯ
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Bike for Dad”

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในงาน “Bike for Dad” โดยสนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 2,500 ppm จำนวน 180 ลิตร สำหรับใช้ปรุงอาหารแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ซุ้มอาหาร บริเวณหน้าพระราชวังดุสิต โดยมี คุณวรเดช ปัญญาพูม (ซ้าย) ตัวแทน ภาคประชาชนร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Bake for Dad"

สมาคมเบเกอรี่ (ประเทศไทย) จัดโครงการ “Bake for Dad” ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยร่วมกับ 4 จังหวัด คือ นนทบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน) และภูเก็ต จัดทำคัพเค้ก จำนวน 99,999 ชิ้น เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน

ทั้งนี้ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ โดยมอบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 60 ลิตร และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 100 กิโลกรัม โดยมี คุณสุกัญญา เมฆวิไล (ขวา) นายกสมาคมเบเกอรี่ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการจัดทำคัพเค้กเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว
   
 

"คิง" มอบ 1 แสนบาท สมทบทุน"โครงการผ่าตัด 300 ราย เฉลิมพระเกียรติ" มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.น้ำมัน บริโภคไทย ผู้แทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงมอบเงิน จำนวน 1 แสนบาท สมทบทุน “โครงการผ่าตัดหัวใจ 300 ราย เฉลิมพระเกียรติ” แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ (ซ้ายสุด) รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในงาน “300 ดวงใจ เทิดไท้ 2 พระองค์” ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จัดสัมมนา “การรับมือกับไขมันทรานส์ฯ”

คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา“การรับมือกับไขมันทรานส์ และทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ” เพื่อให้กลุ่มลูกค้า- อุตสาหกรรมอาหาร ได้ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (ที่ 2 จากขวา) จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งคุณประวิทย์ สันติวัฒนา(ซ้ายสุด) กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกันเป็นวิทยากร โดยมีคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย(ขวาสุด) เป็นผู้ดำเนิน- การสัมมนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ
   
 

คิง มอบอุปกรณ์สนับสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา คุณนวพร สันติวัฒนา(ขวา) ผู้จัดการแผนกการตลาด เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบอะไหล่สำหรับประกอบรถเข็น และรถสามล้อโยก เพื่อสนับสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ รวมมูลค่า 30,000 บาท โดยมีคุณรุ้งทิพย บุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทุนมูลนิธิคนพิการไทยเป็นผู้รับมอบ
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา ร่วมมอบทุนฯโรงเรียนบางไทรวิทยา 150,000 บาท

คุณประสพ สันติวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และประธานกรรมการ มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี 2558 แก่โรงเรียนบางไทรวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมี นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางไทรวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา จากกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 100,000 บาท และจากมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา จำนวน 50,000 บาท
   
 

เสวนางาน “6 ความเชี่ยวชาญนวัตกรรม สู่พลังขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย”

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา(ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในงานสัมมนาวิชาการ“6 ความเชี่ยวชาญนวัตกรรม สู่พลังขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย” หัวข้อ วทน. กับ อาหารแปรรูป : อาหารไทยไม่ใช่แค่ในกระป๋อง ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
   
 

มอบเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา โดยคุณประสพ สันติวัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินจำนวน 350,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายการพัสดุ (ที่ 3 จากซ้าย) และศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ (กลาง) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมภาควิชากุมารเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
 

คิง สนับสนุนเงินเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติของชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ

เร็วๆนี้ คุณนวพร สันติวัฒนา(ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกการตลาด เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท แก่ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี อ.พัชรา ทัศนวิจิตรวงศ์(ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ในครั้งนี้ ชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ FLL Asia Pacific Open Championship 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-12 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยแม็คคอร์ดรี่ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบหนังสือ"คณิต คิด เร็ว"แก่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณประสพ สันติวัฒนา(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ให้เกียรติมอบหนังสือ"คณิต คิด เร็ว" จำนวน 5,000 เล่ม มูลค่ารวม 250,000 บาท แก่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายดำหริ งิมสันเทียะ(ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   
 

คิง มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 แก่โรงเรียนบางไทรวิทยา

คุณประสพ สันติวัฒนา(ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 จำนวน 100,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนบางไทรวิทยา โดยมีคุณประดับ ชัยพฤกษ์(ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   
 

คิง จัดสัมมนา“โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 26 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา นพ. สุทธิพงษ์ ศิริมัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดโดยบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และร่วมถ่ายรูปที่ระลึกกับวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น 7 อาคารอิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
   
 

มอบเงินสนับสนุนทีมสโมสรวอลเลย์บอลกรุงเทพมหานคร

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท เพื่อสนับสนุนทีมสโมสรวอลเลย์บอลกรุงเทพมหานครในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ อะคาเดมี่ลีก 2558 และการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่าถ้วยประชาชน ข หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ที่ทีมสโมสรวอลเลย์บอลกรุงเทพมหานคร สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาได้ โดยมีอาจารย์สนอง กุลฉิม (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอะคาเดมี่ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมบริจาคช่วยเนปาล

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง โดยบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้บริจาคเงินจำนวน 146,000 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาล เมื่อ 29 เมษายน 2558
   
 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมงาน THAIFEX 2015

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย THAIFEX-World of Food Asia 2015 ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยนำผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคุณภาพสูงมาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษสุด พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง และแป้งรำข้าวคิง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ โดยคุณพล ตัณฑสเถียร และ เชฟเซน-อธิป ธนิตธีรโชติ รวมทั้งจัดเกมส์สนุกๆ ที่ให้ทั้งสาระประโยชน์และของรางวัลดีๆ มากมาย
   
 

สัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 25 ณ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

น.ท.พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดโดยบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โดยมี ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
   
 

คิง ร่วมออกบูธในงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558”

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ได้แก่ ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง และแป้งรำข้าว ร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา” จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โอกาสนี้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ขวา) ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายในงาน บริษัทฯ ยังนำคุกกี้อัลมอนด์แครนเบอร์รี ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง และแป้งรำข้าวเป็นส่วนผสม มาให้สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทดลองทานกันด้วย
   
 

ร่วมโครงการสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ : วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณประวิทย์ สันติวัฒนากรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด รับของที่ระลึกและร่วมถ่ายรูปกับ รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล(ซ้าย) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่เข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนทัศนคติการสัมมนา ในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ : วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ" ซึ่งจัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 (อาคารเทพพนม เมืองแมน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา
   
 

คิง ต้อนรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เร็วๆนี้ คุณประวิทย์ สันติวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ให้การต้อนรับ รศ.ไพศาล เล็กอุทัย (ที่ 5 จากซ้าย) และนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โอกาสนี้ คุณประวิทย์ สันติวัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถามแก่คณะผู้ดูงานอย่างเป็นกันเองอีกด้วย
   
 

บรรยายพิเศษแก่คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา(ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “Rice Bran Oil in Thailand: Well Recognized after 37 years” ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ คุณประวิทย์มอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายรูปกับคณะอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในโอกาสนี้ด้วย
   
 

คิง ร่วมยินดีกับนายกสมาคมเบเกอรี่ฯคนใหม่

คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด มอบดอกไม้เพื่อ แสดงความยินดีกับ คุณสุกัญญา เมฆวิไล ในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทยคนล่าสุด ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
   
 

ร่วมบรรยายงาน Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อาทิ ระบบ Solar Heat Collector, Biomass Boiler เป็นต้น ในงาน SMEs Industry Stakeholder Consultation on “Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs” ซึ่งจัดโดย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ(UNIDO) โดยมี ดร.จุฑามณี มาศฉมาดล ผู้ประสานงานโครงการพลังงานหมุนเวียน องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่คุณประวิทย์ในโอกาสนี้ด้วย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา
   
 

บรรยายพิเศษการสื่อสารการตลาดและกรณีศึกษาน้ำมันรำข้าวคิง

คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มาแบ่งปันความรู้เรื่องการสื่อสารการตลาดและกรณีศึกษาน้ำมันรำข้าวคิง ในหัวข้อเรื่อง Media in Nutrition Promotion แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา ซึ่งเป็นแพทย์และพยาบาล จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เวียดนาม และเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี และได้รับมอบน้ำมันรำข้าวคิง โอรีซานอล 5,000 ppm. ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย
   
 

บรรยายพิเศษแก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “น้ำมัน ที่ผลิตในไทย มาตรฐานน้ำมันและไขมันตาม Codex” ให้แก่นักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำมัน และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันรำข้าวคิงแล้ว ยังได้รับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวเป็นของที่ระลึกอีกด้วย ี
   
 

คิง ต้อนรับ UNIDO ชมโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยพลังแสงอาทิตย์

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Jossy Thomas, Industrial Development Officer และคณะเจ้าหน้าที่ UNIDO ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พลังงาน “Solar Heat Collector System” ของบริษัทฯ ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำน้ำร้อนในระบบการผลิต ณ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งใช้เงินลงทุน 15 ล้านบาท นับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ติดตั้งระบบ Solar Heating ที่ใหญ่ที่สุดของไทยในปัจจุบัน UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) หรือองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 21 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2509 เมื่อแรกตั้งจึงมีสถานะเป็นองค์การภายใต้สมัชชาสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ Vienna International Center กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
   
 

บรรยายพิเศษ “Turning Science into a Business” แก่นิสิตภาควิชาเคมีและเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาฯ

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานบรรยายพิเศษ Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Turning Science into a Business เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง 308 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปปรับใช้กับวิชาชีพในอนาคต รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจน้ำมันรำข้าว แก่นิสิตภาควิชาเคมีและเทคโนโลยีทางอาหารอีกด้วย
   
 

มอบ “คิง” และสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการ ให้ รร.บ้านหุบกะพง

คุณครูประทีป เมืองงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกระพง รับมอบน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 120 ลิตร และสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการ รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท จาก “โครงการสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2558 ของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” โดยมี คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนในการมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   
 


คิง ร่วมงาน “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หุบกะพงแผ่นดินราชา”

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเกียรติให้นำบูธน้ำมันรำข้าวคิง เข้าร่วมงาน “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หุบกะพงแผ่นดินราชา” เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ณ ส่วนแสดงและจำหน่ายสินค้า บริเวณโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 


คิง สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรุณาให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง และสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการ แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2558 จำนวน 14 โรงเรียน รวมมูลค่า 140,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 


กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 8 ปี ยอดรวมกว่า 3 ล้านบาท

คุณประสพ สันติวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนที่ได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมต้น จนถึงระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความจำเป็นที่ควรได้รับการสนับสนุน ที่อาศัยอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ นี้ประมาณ 200 คน คิดเป็นจำนวนเงินทุนฯ ที่ได้มอบจนถึงปีการศึกษา 2558 กว่า 3 ล้านบาท
 
 

คิง ร่วมกับสมาคมเบเกอรี่ มอบสิ่งของแก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ในวันเด็กแห่งชาติ์

คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล (ซ้ายสุด) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว บจก.น้ำมันบริโภคไทย นำน้ำมันรำข้าวคิง มาร่วมสมทบกับสิ่งของต่างๆ ที่สมาคมเบเกอรี่(ประเทศไทย) โดยคุณสุกัญญา เมฆวิไล (ที่ 2 จากซ้าย) อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และทีมงาน ได้รวบรวมและจัดเตรียมเพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน) ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา

     

สโมสรวอลเล่ย์บอลกรุงเทพฯ ทีมเชียร์ และทีมคิง ร่วมงานวันเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

สโมสรวอลเล่ย์บอลกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลไทยแลนด์ลีก พร้อมด้วยทีมเชียร์และทีมน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมออกบูธเล่นเกมส์แจกของขวัญและขนม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา

โอกาสนี้ คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว บจก.น้ำมันบริโภคไทย ได้นำน้ำมันรำข้าวคิง มามอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อีกด้วย โดยมีคุณปนัดดา กุฎแก้ววิเศษกิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เป็นผู้แทนรับมอบ

     

คิง รับรางวัล The Best Quality & Consistency Award

เร็วๆนี้ คุณนพชัย นันทนากุล(ขวา) เป็นตัวแทนบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด รับมอบรางวัล The Best Quality & Consistency Award จากคุณเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์(ซ้าย) CSO-Chief Supply Chain Officer บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เนื่องจากบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้ผลการตรวจสอบทั้งส่วนโรงงาน และ Food Safety ว่ามีมาตรฐานสูง รวมทั้งสามารถคงมาตรฐานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี

     

คิง สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณประสพ สันติวัฒนา(ที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนผู้บริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และผู้บริหารของมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท(โดย มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา) และเตียงผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน จำนวน 2 เตียง มูลค่า 150,000 บาท (โดย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง) โดยมีนายแพทย์โยธี ทองเป็นใหญ่(ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

     

คิง ร่วมงานประชุมวิชาการ TSB 2014 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่มาเยี่ยมบูธน้ำมันรำข้าวคิงที่งาน “The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference หรือ TSB 2014” จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

     

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนทีมสโมสรวอลเลย์บอลกรุงเทพมหานคร
คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ได้มอบเงินสนับสนุนทีมสโมสรวอลเลย์บอลกรุงเทพมหานคร จำนวน 200,000 บาท ในการเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2558 โดยมีคุณเอกวัฒน์ ลี้เทียน หัวหน้าศูนย์กีฬาประชานิเวศน์และที่ปรึกษาของทีมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 57 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ

     

คิง รับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเกียรติจาก ดร. สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร มอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Certificate) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐาน AEO ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มาตรฐาน AEO เป็นข้อกำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE FoS) ที่กำหนดโดยองค์การศุลกากรโลก เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO ครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย และโรงงานที่สีคิ้วอีกด้วย

     

คิง รับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด นำน้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ทดแทนเนยสด หรือชอร์ตเทนนิ่งทั่วไปในการทำเบเกอรี่ และไอศกรีม มาร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่สมาชิกของสมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทย โอกาสนี้ คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายรูปกับเชฟเดช แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ที่แวะมาเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา

     

คิง ลงนามความร่วมมือโครงการ Green Supply Chain
กรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง - คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา(ที่ 3 จากซ้าย) คุณประวิทย์ สันติวัฒนา(ที่ 2 จากซ้าย) และคุณสุชาดา สันติวัฒนา(ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ “จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก” ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการนำร่องของโครงการ ณ ห้อง MR223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

     

บรรยายพิเศษให้ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ธรรมศาสตร์
คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนการผลิตและกลยุทธ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์” ให้แก่นักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิต) เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เรื่องการผลิตและการตลาดจากกรณีศึกษาของน้ำมันรำข้าวคิงแล้ว ยังสนุกสนานกับการตอบคำถามซึ่งได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

     

อิมแพคเปิดตัว Healthy Coffee Break
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด จัดงานเปิดตัว “เฮลตี้ คอฟฟี่เบรก เมนู” แนะนำเบเกอรี่สูตรพิเศษ ที่เลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ น้ำมันรำข้าวคิง ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง และแป้งรำข้าวคิง ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งภายในงานมีการแนะนำการเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง โดย ดร.ฉัตราภา หัตถโกศล (กลาง) อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาของโครงการนี้ และมีการสาธิตการทำเบเกอรี่สูตรพิเศษต่างๆ โดยเชฟเจรามี ลิม บุน เส็ง (ที่ 2 จากขวา)Executive Chef และเชฟณฤธ์ชัชชัย แผลงสุสิริชัย (ที่ 2 จากซ้าย) Pastry Chef ของอิมแพค อีกด้วย

     

 

 

     

คิง จัดสัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 23 ณ ห้องประชุม 5B ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและร่วมถ่ายรูปกับวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

     

คิง จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว
คุณประวิทย์ สันติวัฒนา (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิต “น้ำมันรำข้าวคิง” และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว จับมือคุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ (ซ้าย) ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังเสร็จสิ้นพิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านทางวิชาการ เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 57 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

     
   

 
Product Contact us FAQ Research News & Activites Job Download

Copyright 2005 Thai Edible Oil Co.,Ltd. All rights reserved.

 

Thai